Od ponad 25 lat jesteśmy liderem w projektowaniu i sprzedaży przenośnych obrabiarek przeznaczonych do automatycznych prac wytaczania oraz napawania wewnętrznego i zewnętrznego,obróbki czołowej, nacinania pod Seeger, gwintowania, wiercenia i wygniatania gwintów.

Jesteśmy firmą rodzinną założoną w latach 90-tych, która ewoluowała do wymiaru globalnego: obecnie 97% naszej produkcji jest przeznaczona na eksport. Mamy długą historię sukcesów. Elsa to marka rozpoznawalna na całym świecie jako synonim jakości i niezawodności.  

Zawsze staramy się zadowolić naszych klientów, pracując z nimi synergicznie. Wszystko to w połączeniu z niezawodnością całej produkcji sprawiło, że sukces serii Supercombinata nie ma sobie równych.

Elsa
Elsa
Elsa

WIZJA

Będąc pionierami w sektorze obrabiarek,  zawsze staraliśmy się oferować na rynku najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie produkcji i technologii. Kształtujemy naszą przyszłość, skupiając się na zrównoważonych innowacjach oraz nawiązując współpracę i partnerstwo, sprzyjające wspólnemu procesowi wzrostu.

Elsa

MISJA

Oferujemy innowacyjne produkty, stawiając zawsze na pierwszym miejscu jakość i niezawodność. Pracujemy po to, aby zagwarantować naszym klientom możliwość wdrażania konkurencyjnych rozwiązań i stałego ulepszania usług, w celu sprostania coraz to bardziej złożonym i wymagającym kwestiom.

Elsa

NASZE WARTOŚCI

Etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu są podstawą naszych działań. Jesteśmy silnie ukierunkowani na innowacje i zrównoważony rozwój. Działamy w sposób poprawny i przejrzysty wobec wszystkich zainteresowanych stron, aby budować relacje oparte na szacunku, zaufaniu i kompetencjach.

Elsa

DOSKONAŁOŚĆ MADE IN ITALY

Wszystkie nasze produkty są projektowane, opracowywane i produkowane we Włoszech. Sprzęt ELSA jest projektowany i budowany w naszej fabryce, z wykorzystaniem wyłącznie najlepszych materiałów.

Nasza historia

Zostaje założona firma Elsa
1997

Zostaje założona firma Elsa

Powstaje firma  Elsa, zajmująca się produkcją wytaczareki, nowy model, który przyjmie nazwę „Supercombinata” i który ożywi gorączkową produkcję na arenie międzynarodowej.

2000

Nowe modele z serii Supercombinata

Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom klientów, seria Supercombinata została powiększona o dwa nowe modele, obecny SC2 i SC3, wyposażone we wrzeciono o srednicy Ø 60 mm i w standardowe wyposażenie rozszerzone do Ø 600 mm.

2001

Przybycie do Australii

Elsa podbija nowy kontynent, nabierając coraz bardziej globalnego wymiaru.

2004

NOWE RYNKI

Dzięki niezrównanej jakości i wprowadzeniu nowych maszyn, Elsa podbija nowe obszary eksportowe w Ameryce Łacińskiej, Europie Północnej i na Bliskim Wschodzie.

2016

Nowa fabryka Elsa

Nowa fabryka Elsy. Elsa przenosi się do nowego zakładu produkcyjnego o powierzchni około 2000 metrów kwadratowych wyposażonego w najnowocześniejsze technologie.

2022

25 lat działalności

Elsa świętuje 25 - lecie działalnosci w produkcji i sprzedaży przenośnych wytaczarko - napawarek Supercombinata

NASZE CERTYFIKATY

O stałej dbałości firmy o standardy jakości świadczą liczne certyfikaty. Do najważniejszych z nich należą: 

- Certyfikat ISO 9001:2015 wydany przez Rina Services S.p.A.

- Oznakowanie WE

- Oznakowanie EAC

- Raport z badań wydany przez IMQ S.p.A.

- Pomiary emisji: EN 61000-6-4: 2007 + A1:2010 nr 80SP00010/1e 

- Test odporności: EN 61000-6-2: 2005 nr 80SP00010/1i 

Etyka

Etyka

ELSA SRL, wrażliwa na potrzebę zapewnienia warunków uczciwości i przejrzystości w prowadzeniu działalności gospodarczej i działalności spółki, przyjmuje Model Organizacji i Zarządzania przewidziany w Dekrecie Ustawodawczym 231/2001, mając nadzieję, że może on być ważnym narzędziem podnoszenia świadomości wszystkich osób pracujących w imieniu i na rzecz spółki, tak aby przyjęli oni prawidłowe zachowanie w wykonywaniu swoich czynności, takie jak zapobieganie ryzyku popełnienia przestępstw przewidzianych w samym dekrecie.

ELSA, w pełnej zgodności z Dekretem Ustawodawczym nr 24 z dnia 10 marca 2023 r., a zatem w ramach wdrażania Instytutu Whistleblowingu, jest również zaangażowana w zwalczanie i zapobieganie bezprawnym zjawiskom poprzez zachęcanie do ujawniania szkodliwych zachowań, a zatem poprzez ustanowienie wewnętrznego kanału sprawozdawczego doskonale dostosowanego do tego celu, a także do ochrony osób, które zgłaszają naruszenia Modelu 231 i wszelkie niezgodne z prawem zachowania w nim przewidziane.

Dokumenty są dostępne do pobrania w języku włoskim.